Kategorijos
Straipsniai

Mentalinis gimdymo metodas

Žmogus pasivadino Homo sapiens, išskyrė save iš visų gyvų būtybių, ypač iš visų žinduolių. Kas gyvenime jį verčia vadovautis įprastomis taisyklėmis? Gal moralinės, religinės visuomenės nuostatos? O gal giliai slypintys instinktai, kuriais vadovaujasi kiti žinduoliai? Juk instinktai formavosi milijonais metų. Ar bandyti įveikti juos „proto jėga“ tikslinga? Norint žengti į priekį, turime atsižvelgti į savo ištakas, nes natūralios žmogaus prigimties neigimas sėkmės neatneš.

Žmogus pasivadino Homo sapiens, išskyrė save iš visų gyvų būtybių, ypač iš visų žinduolių. Kas gyvenime jį verčia vadovautis įprastomis taisyklėmis? Gal moralinės, religinės visuomenės nuostatos? O gal giliai slypintys instinktai, kuriais vadovaujasi kiti žinduoliai? Juk instinktai formavosi milijonais metų. Ar bandyti įveikti juos „proto jėga“ tikslinga? Norint žengti į priekį, turime atsižvelgti į savo ištakas, nes natūralios žmogaus prigimties neigimas sėkmės neatneš.

Vos tik prieš keletą tūkstančių metų žmogus pakeitė gyvenimo būdą, prie kurio jį pritaikė evoliucija. Jis nustojo klausyti ypatingai gerai išsivysčiusį gimdymo instinktą, kuris vadovavo jo elgesiui milijonus metų. Mes vis rečiau pasitikime įgimtam moters sugebėjimui jausti, kas jai visų geriausia. Priimdami sprendimus, mes vadovaujamės intelektu, kuris ne visada suvokia mūsų įgimtus poreikius.

Nesigilindamas žmogus rūpestingai išgyvendino visas senovės patirties sukauptas žinias apie natūralų gimdymą. Niekam ne paslaptis, kad iki šiol mokslininkai neišrado švelnaus, natūralaus, neskausmingo gimdymo būdo. Todėl farmacininkai, atkakliai ignoruodami viską, ką sukūrė Gamta per milijonus metų ir kas neatlaiko loginio mąstymo, nesudėdami rankų ieško efektingo medikamentinio gimdymo nuskausminimo būdo. Mes praradome savo įgimtą sugebėjimą nustatyti, kaip moteris turi gimdyti, kur yra tikri moters poreikiai.

Gimdyvių skausmas visada domino žmones. Senovėje galvojo, kad skausmą sukelia piktos dvasios, demonai, todėl buvo naudojami įvairūs magijos veiksmai. Gimdyvės skausmo palengvinimui taip pat naudojo įvairius ritualus: atverdavo duris ir langus, atrišdavo diržus, paleisdavo kasas. Vyrams rekomenduodavo imituoti žmonos elgesį gimdymo metu, tikėdami, kad taip palengvėja gimdymas. Kad palengvinti gimdyvei, arti jos namų surengdavo šokius, dainuodavo dainas, pačiai gimdyvei pasakodavo įdomias istorijas, kad sumažinti kančias.

Akušerija – mokslas apie gimdymą – dar jaunas, susiformavęs tik XX amžiuje. Tam trukdė prietarai, dėl to gimdymus priiminėjo tik moterys. Kadangi gydytojos – moterys pasirodė visiškai neseniai, todėl gimdyvės ateitį patikėdavo pribuvėjoms. Vyrus – gydytojus prie šios srities ilgai neprileido. 1640 m. Paryžiuje organizuotose kursuose akušerėms, vyrui-gydytojui neleido įeiti į gimdyklą. 1591 m. Edinburge sudegino „raganą“, kurią apkaltino panaudojus prietarus tam, kad gimdyvės skausmą perkelti į šunį.

Seniai buvo bandoma nuskausminti gimdymą hipnoze ir kitais mentaliniais būdais. XIX amž. pabaigoje hipnozės ir įtaigos naudojimas gimdymo nuskausminimui jau nebuvo retenybė. Metodą apsunkindavo tai, kad gimdymo metu būtinai turėdavo dalyvauti gydytojas-psichoterapeutas.

1949 m. Sovietų sąjungoje buvo įteisintas psichoprofilaktinis gimdymo nuskausminimo metodas, kurį pradėjo naudoti Europoje, Amerikoje, Azijoje. Popiežius Pijus XII katalikų cerkvės vardu leido šį metodą naudoti tikintiems katalikams. Šios sistemos tikslas buvo išlaisvinti moteris nuo gimdymo skausmo, kančių ir baimės.

Pastaraisiais dešimtmečiais mokslo progreso medicinoje įtakoje nėščiųjų psichologinės problemos, gydytojo ir moters bendravimo pobūdis nustumti į antraeilį planą. Norisi tikėti, kad didėjant susidomėjimu medicinos psichologija, ypač perinataline psichologija, dėmesys gimdymo pagalbos psichologinėms problemoms vėl atsiras. Neabejotina, kad psichologinis požiūris į skausmo atsiradimą yra vienas iš svarbiausių gimdymo pagalboje. Jis gali turėti esminį poveikį į visą gimdymo procesą.

Skausmas atsiranda ne tik dėl pakenkimo, bet ir nuo eilės faktorių, kurių fone vyksta veiksmas (aplinka, atmintis, dominuojanti motyvacija, įsitikinimai ir t.t.). Tarp kitko, būtent šių faktorių ignoravimas ir sudaro pagrindinę gimdymo kančių priežastį. Dėl to tampa suprantama, kad šalinant gimdymo skausmą, kaip pasekmę, reikia nukreipti visą dėmesį į priežastį – mentalinius procesus.

Yra žinoma, kad žmogaus valios pastangomis, jo dėmesio perjungimui į kitą veiklą, galima sumažinti ir dargi visiškai nuslopinti skausmo pojūtį, t.y. sudaryti aplinkybes, kurių metu skausmas neatsiranda. Gimdyvės skausmas priklauso ir nuo jos asmenybės ypatumų, jos emocinio fono, aplinkos kurioje ji yra ir aplamai nuo visuomenės požiūrio į skausmą gimdymo metu.

Gamtos jėgos, formuojančios žmogų, iš anksto žino, kas jam reikalinga. Žino per patirtį. Gyvybės vystymosi grandinė, paruošusi žmogų gyvenimui Žemėje, prasidėjo nuo pirmos vienaląstės gyvos būtybės. Šios būtybės patirtis metų metais persiduodavo palikuonims. Tokiu būdu, remiantis šia informacija vyko gyvybės egzistavimo, prisitaikymo prie išorinių sąlygų pakitimai. Praėjus milijonams metų jie atvedė prie įvairesnių ir sudėtingesnių gyvųjų formų įvairovės, kurios sugeba prisitaikyti prie pačių įvairiausių sąlygų, išgyventi ir daugintis.

Kiekvienoje naujoje gyvybės formoje Gamtos dėsniai perdirbdavo ir užtvirtindavo protėvių patirties duomenis bei pastoviai tobulino palikuonių sugebėjimus. Tokiu būdu, kiekvienos naujos gyvybės sandara atsižvelgia į aplinkybes, su kuriomis ši būtybė gali susitikti. Jos iš anksto jau įdiegtos žmoguje ir yra protėvių patirties rezultatas, patirtas panašiose gyvenimo sąlygose.

Tačiau šiandien mūsų protas pasisavino teisę, kas moteriai gimdymo metu visų geriausia. Netgi iš anksto rekomenduojama programuoti, kaip moteris turi gimdyti ir dažnai visiškai be pagrindo atkakliai gina savo prielaidų teisingumą.

Šiandien mes užmiršome, kad sugebėjimas be skausmo, su šypsena natūraliai gimdyti yra Gamtos įdiegtas pas kiekvieną moterį. Jūs privalote įsiklausyti į savo motinystės instinktus, juos išgirsti ir jais vadovautis.

Tačiau reiktų tikėti, kad dar ne viskas prarasta. Jūs galite surasti kelią neskausmingo gimdymo džiaugsmui, suprasti, kur eiti ir nustoti klaidžioti, vadovaudamasi vien tik savo sąmoningu protu, kuris kartais mus išmuša iš vėžių. Protas neturėtų ignoruoti tai, kas milijonus metų buvo pavaldu kur kas ištobulintoms ir nusimanančioms psichikos sritims, vadinamoms „instinktais“. O kiekvieno instinkto praktinė nauda – vienų ar kitų organizmo išteklių efektyvus panaudojimas. Protas pagal savo prigimtį negali tuo pačiu metu spręsti keletą uždavinių. Tuo tarpu, pasąmonėje vyksta begalybė stebėjimų, apskaičiavimų, palyginimų ir veiksmų. Ir kas svarbiausia – be jokių klaidų.

Požiūris apie gimdymo kančias jau kelis tūkstančius metų lydi mergaitę nuo pat mažens ir ji net negalvoja, kad gali būti kitaip.

Jeigu atkreipsime dėmesį į realybę, kyla labai daug klausimų. Juk maždaug 3-4 proc. mūsų moterų natūraliai gimdo nejausdamos skausmo. Kodėl? Gimdymo procesas vyksta vienodai ir pas jas, ir pas tūkstančius kitų moterų, kurios kenčia skausmus. Kodėl vienos nejaučia skausmo, o kitos kankinasi? Mes detaliai aprašome skausmo atsiradimo mechanizmą, tačiau kodėl detaliai neanalizuojami šie neskausmingi gimdymai? Manau, dėl to, kad jie laikomi „nenormalūs“, kad gimdoma ne taip, kaip dauguma gimdo. O juos paanalizavę mes gautume labai įdomios informacijos.

Kodėl pagal daugelio tyrinėtojų stebėjimus, civilizacijos nepaliestose tautelėse dauguma moterų gimdo be kančių? Gimdymo procesas ir pas jas vyksta taip pat, kaip ir pas mūsų kenčiančias moteris.

Kodėl, apart žmogaus, kitų žinduolių, rūšies atstovų gimdymai vyksta ramiai? Pastebėkime savo aplinkoje gyvenančius šiuos žinduolius ir tuo įsitikinsime. Man ne kartą teko diskutuoti su veterinarijos gydytojais šiuo klausimu. Jie patvirtino: jeigu gimdymas normalus, be komplikacijų, vyksta natūralioje aplinkoje, jis yra ramus.

O kančios gimdymo metu, apie kurias aprašo Biblija? Mes jau apie tai detaliai nagrinėjome anksčiau. Netikslus vertimas padarė tai, kad požiūris apie gimdymo kančias jau kelis tūkstančius metų lydi mergaitę nuo pat mažens ir ji net negalvoja, kad gali būti kitaip.

Nauji atradimai paaiškina, kodėl minčių kontroliavimas, pozityvios nuostatos, vizualizacija arba mintyse esantis vaizdinys – tai ne bereikalingos svajonės, o kūrybinis procesas, padedantis žmogui kontroliuoti ir nukreipti energijos sroves sau palankia kryptimi. Supratę šių energijos srovių esmę, jūs pažinsite smegenų galią ir pamatysite, kad įkvėpimas, tikėjimas, meditacija ir intuicija nėra kažkas antgamtiško, o pavaldūs Gamtos dėsniams, kurie gali būti pritaikyti pagal žmogaus valią. Smegenų jėgos yra valdomos šių dėsnių, kuriuos gali suprasti kiekvienas, jeigu išlaisvinti juos nuo mokslinės terminologijos ir pateikti prieinamoje formoje.

Kadangi mūsų mintys yra materialios, mokslininkai ir pedagogai intensyviai nagrinėja, kaip galima išvystyti šią nuostabią teoriją konkrečiose mokslo srityse.

Jūsų mintys – tai svarbiausias gyvenimo aplinkybių pamatas. Viskas, ką patiriate, kyla dėl vienokių ar kitokių jūsų pačių ar kitų žmonių minčių. Jeigu pakeisite savo minčių turinį, tai pakeisite ir savo gimdymo kokybę. Pokyčiai galvoje sukels pokyčius ir jūsų kasdienybėje. Pjausite tai, ką pasėjote. O sėjate dabar, kiekvieną akimirką.

(tęsinys)

Kadangi minties dėsnis teigia, jog mintys materializuojasi, jūsų mintys apie gimdymą, aiškiai įsivaizduojamos ir kartojamos, emocionaliai įkrautos, tampa jūsų realybe. Bemaž viską, ką turite gyvenime, sukūrė jūsų pačių mintys. Viskas, kas vyksta jūsų gyvenime, iš pradžių gimsta ir egzistuoja kaip mintis. Štai kodėl pozityvus mąstymas turėtų būti esminė žmogaus savybė.

Esant sureguliuotai centrinei nervų sistemai bei normaliai gimdymo eigai, gimdymo takų nervinių receptorių signalai pasilieka nejuntami arba silpnai juntami. Tad kur gi glūdi skausmo priežastis?

Signalai, atsiradę gimdymo metu, gali tapti skausmingi tada, kai gimdymo takuose atsiranda sutrikimai, kliūtys. Tačiau tai būna retai. Pagrindinė skausmo priežastis yra nesureguliuotos moters emocijos, kada dėl negatyvių nuostatų vyrauja nepagrįsta, dažniausiai skausmo baimė. Pagal Gamtos suformuotus dėsnius, organizmas moters baimę supranta, kaip pavojų. O jeigu yra pavojus, gimdymo takai, gaudami signalus iš nervų sistemos, priešinasi ir stabdo gimdymą.

Pagrindinė skausmingo gimdymo priežastis yra paprasta: moterys nemoka išnaudoti visų Gamtos duotų galimybių. Jos nežino savo psichikos funkcionavimo principų, veikdamos kur kas prasčiau, nei kad iš tiesų galėtų.

Pasaulyje egzistuoja dviejų rūšių dėsniai: žmonių sukurti dėsniai, arba įstatymai, ir Gamtos dėsniai.

Gamtos dėsniai taip pat skiriami į dvi kategorijas: fizinius ir dvasinius. Pavyzdžiui, gravitacijos dėsnis veikia kiekviename Žemės rutulio taške dvidešimt keturias valandas per parą. Ir visai nesvarbu, ar jūs žinote, kad jis egzistuoja, ar ne. Šis dėsnis objektyvus, jis egzistuoja nepriklausomai nuo jūsų žinojimo.

Štai kas svarbu žinoti: psichiniai dėsniai, nors jų fizinio pasireiškimo taip aiškiai ir nematome, taip pat veikia nuolatos ir pastoviai. Jei gyvenime viskas klostosi sėkmingai, vadinasi, jūsų mintys ir darbai suderinti su šiais nematomais dėsniais. O problemos kyla tada, kai vieną ar kelis dėsnius pažeidžiate, nesvarbu, žinote apie jų egzistavimą ar ne. Jeigu bandysite nepaisyti Gamtos dėsnių, kiekvieną kartą be jokių išimčių kentėsite, ypač gimdant.

Moters kūne nėra jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių gimdymas turėtų būti skausmingas, trukdytų joms natūraliai ir lengvai pagimdyti. Nereiktų pamiršti, kad pagrindinė sunkaus ir komplikuoto gimdymo priežastis – moters galvoje. Tai gimdymo proceso nesupratimas, nežinojimas, kaip elgtis, o, svarbiausia – moters neigiamos mintys, nepasitikėjimas savo jėgomis. Todėl visa mūsų programa nukreipta darbui su pačiu savimi, su savo mintimis ir nuostatomis. Ši programa iš esmės skiriasi nuo kitų programų, kurios vykdomos pas mus.

Mentalinis gimdymo būdas yra senas, kaip ir žmonija. Žmonijos istorijoje tai buvo pirmas gimdymo skausmo pašalinimo metodas. Jis ir dabar egzistuoja civilizacijos nepaliestose tautelėse.

Tačiau šis metodas pas mus plataus populiarumo nesulaukė ne dėl techninių trūkumų. Pagrindinė priežastis – skeptiškas gydytojų ir besiruošiančių šeimų požiūris, dėl neabejojančio teiginio, kad skausmas gimdymo metu yra neišvengiamas, kad jis yra biologiškai būtinas ir būdingas gimdymo aktui. Apart to, nebuvo radikalių metodų, tinkančių naudoti platesnėje praktikoje.

Atsiradus ir plačiai pasaulyje pradėjus naudoti naujus psichologijos – Neurolingvistinio programavimo (NLP) – metodus, požiūris į gimdymo skausmo neišvengiamumą keičiasi ir verčia mus naujai pažvelgti bei vertinti šią problemą.

Mes kalbėsime apie tai, kas seniai jau žinoma, tačiau jūs tiesiog nežinote, kaip tai panaudoti. Ši metodika turėtų jums padėti išmokti ir panaudoti pačias sėkmingiausias NLP psichotechnologijas. O svarbiausia – NLP metodai padės jums įgyvendinti jūsų Svajonių gimdymo sėkmę.

NLP – tai mokslinis požiūris į esminį ir ypatingai į domų reiškinį, kaip pasiekti tai, ko mes norime. O, svarbiausia, kad per trumpą laiką.

Trijų žodžių derinys – neurolingvistinis programavimas – atspindi šio metodo esmę.

„Neuro“ (neuronas – nervinė ląstelė) – tai viskas, kas susiję su galvos smegenų nervinių ląstelių veikla, penkiais pagrindiniais pojūčiais: regėjimu, klausa, lietimu, skoniu, uosle. Šiuos pojūčius mes panaudojame ir vidiniuose mąstymo procesuose ir aplinkinio pasaulio pažinimui. NLP remiasi mūsų minčių, jausmų ir elgesio tarpusavio veikla.

„Lingvistinis“ (linqva – kalba) – ta pavadinimo dalis parodo, kokį vaidmenį vaidina kalba, kaip mes formuojame savo mintis. Mes koduojame savo pojūčius kalbos pagalba. Mes formuojame savo mintis ir veiksmus kalbos pagalba. Kalba atsispindi ir individualiame mūsų požiūrių suvokime – idėjose, prisiminimuose, įsitikinimuose. Ji padeda mums apdoroti ateinančią informaciją.

„Programavimas“(programaeilė instrukcijų, kurios nurodo, kaip turėtų vykti duomenų, apdorojimas ir įsisavinimas), nurodo žmogaus veiksmų tikslingumą tam tikros programos tikslo pasiekimui turėjimą, pabrėžia, kad mes sugebame programuoti savo mintis ir elgesį.

NLP paaiškina, kaip mes praleidžiame pro savo penkis pojūčių organus patirtį, įgautą bendraujant su aplinkiniu pasauliu, ir kaip mes sąmoningai ar nesąmoningai, apgalvotai ar neapgalvotai panaudojame tuos pačius vidinius pojūčius rezultatui pasiekti. Tai viskas apie tai, kaip mes suvokiame ir galvojame. Mūsų mąstymas – suvokimas, vaizduotė, įsitikinimų sistema – tai ir yra tas, kas nulemia mūsų poelgius ir, pagaliau, mūsų pasiekimus. Uždavinys slypi tame, kad išmokti greitai suvokti naują situaciją, apdoroti smegenų gautą informaciją, o po to, pritaikyti ją savo tikslų pasiekimui.

NLP – tai asmenybės tobulėjimo menas ir mokslas, suteikiantis visoms besilaukiančioms moterims ko daugiau vilties, didesnio pasitikėjimo savo galimybėmis ruošiantis gimdymui.

NLP metodų jėga slypi mūsų psichikos giluminių procesų panaudojime tiek sąmoningame, tiek ir pasąmonės lygyje.

Šis mokslas pagrįstas tuo, kad mūsų sąmonė, kūnas ir kalba nulemia tai, kokį mes suvokiame mus supantį pasaulį ir, atitinkamai, mūsų elgesį. Ir suvokimas ir elgesys keičiasi, kada mes įgauname kokią nors patirtį. Tačiau juos galima keisti ir sąmoningai, naudojant tam tiktas metodikas.